OFFER/PRICES

PRICES 2024

Cottage rental *Price PLN
Cottage house rental (area about 23 m2) – max. 4 people250 PLN/1 day
Cottage rental (area about 35 m2) – max. 4 people300 PLN/1 day
Additional person in the cottage (prior agreement is required)60 PLN/1 day
Cottage house rental for one day (additional fee above the base price)50 PLN/1 day
Camping area **Price PLN
Stay of a person from 6 years old24 PLN/1 day
Stay of a child from 3 to 5 years old17 PLN/1 day
Stay of a child from 0 to 2 years oldfree of charge
Place for a tent (1-2 person tent)12 PLN/1 day
Place for a tent (3 person tent)14 PLN/1 day
Place for a tent (4 person tent)16 PLN/1 day
Place for a tent larger than 4 personnegotiable
Place for an additional porch5 PLN/1 day
Parking the car5 PLN/1 day
Place for passenger car (without place for tent)14 PLN/1 day
Place for a caravan/trailer22 PLN/1 day
Place for a camper/autocaravan22 PLN/1 day
Place for bus20 PLN/1 day
Place for an additional porch5 PLN/1 day
Place for motocycle – small trailer5-10 PLN/1 day
Electric power hook up17 PLN/1 day
Filling the camper’s water container with water10 PLN
Waste water emptyingfree of charge
Table/chairs rentalfree of charge
Dog/cat stayfree of charge
Laundry (one load)16 PLN
Other fees (for non-guests of the campsite)Price PLN
Filling the camper’s water container with water15 PLN
Waste water emptying15 PLN
Other information regarding fees

 • * For cottage Check-in 2:00 p.m. – 9:00 p.m. / Check out till 11:00


 • **On the day the paid stay ends (the stay ends at 11: 00) it is possible to extend the day:

 • until 19:00, the same day, for 50% of the full rate.

 • after 19:00, a full day fee will be charged, until the following day until 11:00.


 • Lack of information about the extension of stay (after 11 am), means the automatic calculation of the fee for the whole day, if you stay at the campsite.

Rules of accommodation at cottages and at camping premises

 • Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 • Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane w Recepcji Camp-Classic. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 • W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania jeden dzień wcześniej przed końcem zaplanowanego pobytu.
 • Przedłużenie pobytu w domku o ponad godzinę po godz.11:00 – bez zgody Recepcji, spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 30% ceny za ostatnią dobę.
 • Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).
 • Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 • Do stałej opłaty za wynajem domku doliczana jest również koszt zużytej energii elektrycznej według wskazań licznika (powyżej 5 kWh/pobyt).
 • Opłatę miejscową prosimy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3 , 76-214 Smołdzino, lub na prowadzony na jej rzecz rachunek bankowy.
 • Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez pracownika Camp-Classic. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji godziny wyjazdu, w celu  sprawnego odbioru domku.
 • W momencie przyjazdu prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu domku i znajdującego się w domku wyposażenia. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 • Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić pracownika Camp-Classic celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 • Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
 • W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 • Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 • Na terenie Camp-Classic obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 • Obowiązuje kaucja w wysokości 300 PLN/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.
 • Za rzeczy pozostawione w domkach campingowych Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 • Przebywanie zwierząt w domku nie jest dozwolone bez uzgodnienia tego z pracownikiem kempingu. W przypadku wyrażenia zgody za zwierzę może zostać pobrana dodatkowa oplata.
 • Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody przy domku lub na parkingu znajdującym się na terenie Camp-Classic.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w samochodach, domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, sprzęt elektroniczny etc. Camp-Classic nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 • W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 • Ze względu na bezpieczeństwo należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru, użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych, mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 • W domkach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.
 • Zastrzegamy sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Camp-Classic przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu (bez zwrotu kosztów) – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.
 • Za dewastację domków oraz wszelkich rzeczy będących na wyposażeniu, użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 • Goście przebywający na terenie campingu ubezpieczeni są we własnym zakresie. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku) Camp-Classic nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zgubienie klucza od pokoju powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka lub za dorobienie klucza.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 • Przed opuszczeniem domku-po zakończeniu pobytu, należy posprzątać domek oraz teren wokół, wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy udanego wypoczynku

Our camp is 1 ha of the space and all fenced. We offer a special/private camp places for trailers and capmers with possibility to connect to the water and electricity.

There are prepared special sectors for tents, for caravans and for campers in our camp, with possibility of connection to water and electricity.

For our guests we offer the table with chairs for free.